gaikokujin no tameno seikatsu sodan

ページID: 6960

eigo ka nihongo de hanashite kudasai

hoka no gaikokugo wa sodan shitekudasai

  • jikan
    kayobi doyobi no 13:00 kara 17:00
  • basho
    shiminkaikan 1kai
    neyagawashi hadacyo 41ban 1go

toiawase

neyagawashi kokusai koryu kyokai

denwabangou 072-811-5935

更新日:2021年07月01日