現在の位置

yasumi no hi ni kyu ni byoki ni natta toki

hokenfukushisenta shinryosho e kite kudasai。

 

  • basho

neyagawashi ikedanishimachi 28ban 22go

 

  • jikan

nichiyobi shukujitsu  12gatsu 30nichi kara 1gatsu 4nichi

 9:30 kara 11:30 to 12:30 kara 16:30 ni kite kudasai

 

naika to shonika to shika desu。

 

shonika (14sai made no kodomo)  wa 17:30 kara 20:30 ni mo kitekudasai

 

  • denwabangou

072-828-3931

 

 ※ nyuin wa dekimasen。

 ※ kenkohokensho nado ga irimasu。

 

休み(やすみ) の 日(ひ) に 急(きゅう)に 病気(びょうき)になったとき

更新日:2017年3月27日