現在の位置

kodomo (14sai made) ga yoru ni byouki ni natuta toki

kitakawachi yakan kyukyu senta e kitekudasai。

 

・basho

hirakatashi kinyahonmachi 2chome 13ban 13go

 

・jikan

mainichi 20:30 kara tsugi no hi no 5:30 made ni kite kudasai。

 

・denwabangou

072-840-7555

 

※nyuin wa dekimasen。

 ※kenkohokensho ya iryosho nado ga irimasu。

こども(14歳(さい)まで)が夜(よる)に病気(びょうき)になったとき

更新日:2017年3月27日