jishin ya taifu de nigerutoki

ページID: 6962

isoganaide hinanjo e no michi no anzen o ki o tsukete hinanjo e kitekudasai

jishin ya taifu ya oame nado no nyusu o terebi nado de mite kudasai

gasu ya denki nado o keshite kudasai

kuruma de nigenaide kudasai

dareka to itusho ni nigete kudasai

keisatsu no hito ya shobo no hitono hanashi o kiite kudasai

toiawase

shiyakusyo bousaika

denwabangou 072-825-2194

更新日:2021年07月01日