現在の位置

jishin ya taifu de nigerutoki

isoganaide hinanjo e no michi no anzen o ki o tsukete hinanjo e kitekudasai

 

jishin ya taifu ya oame nado no nyusu o terebi nado de mite kudasai

 

gasu ya denki nado o keshite kudasai

 

kuruma de nigenaide kudasai

 

dareka to itusho ni nigete kudasai

 

keisatsu no hito ya shobo no hitono hanashi o kiite kudasai

 

toiawase 

shiyakusyo kikikanrishitsu

denwabangou 072-824-1181

 

地震(じしん) や 台風 (たいふう) で 逃(に)げるとき

更新日:2017年3月27日