hinanjo hinanchi

ページID: 6965

jishin ya taifu no toki gakko ya koen o nigeru tokoro ni shiteimasu。

saigaiji hinanjo

jishin no toki ni nigeru tokoro desu。

gakko ya komyuniteisenta desu。

59 arimasu。

chikaku no gakko o sagashite kudasai。

kozuiji hinanjo

kawa no mizu ga afureta toki ni nigeru tokoro desu。

25 arimasu。

chikaku no gakko o sagashite kudasai。

koiki hinanchi

okina kaji ga okita toki ni nigeru tokoro desu。

 4 arimasu。

  • yodogawa kasen koen
  • neyagawa koen
  • fukakita ryokuchi
  • koen bochi

ichiji hinanchi

koiki hinanchi ni nigerutoki ni nigeru tokoro desu。

36 arimasu。

chikaku no gakko ya koen o sagashite kudasai。

toiawase

shiyakusyo bousaika

denwabangou 072-825-2194

更新日:2021年07月01日