現在の位置

hinanjo hinanchi

jishin ya taifu no toki gakko ya koen o nigeru tokoro ni shiteimasu。

 

saigaiji hinanjo

jishin no toki ni nigeru tokoro desu。

gakko ya komyuniteisenta desu。

59 arimasu。

chikaku no gakko o sagashite kudasai。

 

kozuiji hinanjo

kawa no mizu ga afureta toki ni nigeru tokoro desu。

25 arimasu。

chikaku no gakko o sagashite kudasai。

 

koiki hinanchi

okina kaji ga okita toki ni nigeru tokoro desu。

 4 arimasu。

  • yodogawa kasen koen
  • neyagawa koen
  • fukakita ryokuchi
  • koen bochi

 

ichiji hinanchi

koiki hinanchi ni nigerutoki ni nigeru tokoro desu。

36 arimasu。

chikaku no gakko ya koen o sagashite kudasai。

 

toiawase

shiyakusyo kikikanrishitsu

denwabangou 072-824-1181

避難所(ひなんじょ)・避難地(ひなんち)<逃(に)げるところ>

更新日:2017年3月27日