dono suteshon

ページID: 6963

dono wa oame no toki ni ie ni mizu ga hairanai you ni genkan ni okimasu。

dono suteshon wa neyagawashi ni 24 arimasu。

dono wa 50 ko dutu arimasu。

hoshii hito wa 10 fukuro made desu。

土のうステーションと書かれたカバーが掛けられている土のうステーション外見の写真
緑色の柵の中に黒色のビニール袋に入った土のうが積まれている土のうステーションの写真

oiteiru tokoro

higashi komyuniteisenta mae

takamiya shinmachi 32ban 2go

chuo shogakko shueishitsu yoko

hatsucho 1ban 25go

uzumasasakuragaoka dai 1 chibikko rojin ikoi no hiroba

uzumasa sakuragaoka 17ban

otoshicho kominkan minamigawa

otoshicho 28ban 3go

ikeda nakamachi kominkan

ikeda nakamachi 34ban 1go

kita shogakko seimon

kotobukicho 57ban 29go

tai nishi koen kitagawa iriguchi

tai nishimachi 27ban

koya motomachi koen minamigawa iriguchi

koya motomachi 6ban

ishizu nakamachi dai 2 chibikko rojin ikoi no hiroba

ishizu nakamachi 20ban

meiwa shogakko raikosha chushajo

uchiage takatsukacho 4ban

umegaoka dai 1 chibikko rojin ikoi no hiroba

umegaoka 2chome

kamida shogakko bosai soko yoko

higashi kamidacho 27ban

kurohara shinmachi dai 2 koen kitagawa iriguchi

kurohara shinmachi 10ban

keimei shogakko nishimon soto

takayanagi 6chome 3ban 1go

narita nishi koen higashigawa

narita nishimachi 17ban

kunimatsucho dai 4 chibikko rojin ikoi no hiroba

kunimatsucho 13ban

ayame koen

kayashima higashi 1chome 16ban 20go

minami komyuniteisenta bunkan mon mae

horimizo 3chome 16ban 6go

nakakida koen

nakakidacho 25ban

taiseicho chushajo

taiseicho 2ban

shimeno jichikai yochi

shimeno 3chome 1ban

nishi shogakko kitamon bosai soko yoko

takayanagi 3chome 1ban 27go

seibi shogakko minamigawa ryokuchitai

nishikicho 23ban 45go

3go mii koen

miigaoka 3chome 1ban

toiawase

shiyakusyo gesuidozigyoka

denwabangou 072-825-2162

更新日:2021年07月01日