現在の位置

jiken ・ jiko no toki

jiken wa dareka ga naguru koto ya mono o toru koto nado no koto desu。

jiko wa kuruma・jitensha・hito nado ga butsukaru koto desu。

jiken ya jiko ga okita toki wa、 110ban ni denwa shitekudasai。

nihongo o hanasu hito ga chikaku ni iru toki wa denwa suru koto o tanomimasu。

110ban wa isogu toki ni tsukau denwabango desu。

isoganai toki wa、 neyagawa keisatsu sho ni denwa shitekudasai。

  • denwabango

072-823-1234

110ban de hanasu koto

  • jiken no toki wa 「jiken desu」、jiko no toki wa 「jiko desu」
  • ima iru tokoro ya mite wakaru mono
  • jiken、jiko no jikan
  • anata no namae、jusho(sundeiru tokoro)、denwabango

事件(じけん) ・ 事故(じこ) の とき

更新日:2017年3月27日