現在の位置

2012nen 7gatsu 9nichi kara hôritsu ga kawarimashita

Hêsê 24nen ( 2012nen ) 7gatsu 9nichi ni jûminkihondaichôhô , nyûkan hô oyobi nyûkan tokurêhô ga kaisê sare , gaikokujintôrokuhô ga haishi saremashita . Kono kaisê ni tomonai , gaikokujintôrokuhô ni motozuite okonatte ita jimutetsuzuki ga kawarimashita .

Gaikokujintôrokuhô ga haishi sare , jûminkihondaichôhô no tekiyôtaishô ni kuwawarimashita

Gaikokujinjûmin wa gaikokujintôrokuhô ni yori gaikokujintôrokugenpyô ni kisai sare , nihonjinjûmin wa jûminkihondaichôhô ni yori jûminhyô ni kisai sarete imashita ga ,

hêsê 24nen 7gatsu 9nichi no kaisê de gaikokujintôrokuhô ga haishi sare , gaikokujinjûmin mo nihonjinjûmindôyô , jûminhyô ni kisai sareru kotoni narimashita .
Kore made , gaikokujinjûmin to nihonjinjûmin ga isshoni kurashite orareru fukusûkokusekisetai dewa , gaikokujintôrokugenpyôkisaijikôshômêsho to jûminhyô o betsubetsu ni shutoku shinakereba narimasen deshita ga , dôitsusetai de areba isshoni kisai sareru koto to narimashita .
 
Jûminhyô o sakusê suru gaikokujinjûmin no taishôsha
Tankitaizaisha nado o nozoki , tekihô ni Neyagawashi ni gaikokujintôroku o shite orareru gaikokujinjûmin no kata ni jûminhyô o sakusê shimashita . ( ika no kata ga taishô ni narimasu .)
( 1 )  chûchôki zairyûsha ( zairyûkâdokôfutaishôsha )
( 2 )  tokubetsuêjûsha ( tokubetsuêjûshashômêshokôfutaishôsha )
( 3 )  ichiji higokyokasha matawa karitaizaikyokasha
( 4 )  shusshô ni yoru kêkataizaisha matawa kokusekisôshitsu ni yoru kêkataizaisha

Nyûkanhô , nyûkantokurêhô ga kaisê saremashita

Gaikokujinjûmin no ribensê kôjô no tame nyûkan hô , nyûkan tokurêhô ga kaisê saremashita .
Kore made , zairyûkikan no kôshin nado wa nyûkokukanrikyoku de tetsuzuki o okonatta ato , shiyakusho de no gaikokujintôrokushômêsho no kisaijikôhenkôtetsuzuki ga hitsuyô deshita ga , kono shiyakusho deno tetsuzuki ga fuyô to narimashita . Mata , zairyûkigen no jôgen no enchô ya sainyûkoku kyokasêdo no kanwa nado ga okonawaremashita .

Gaikokujintôrokushômêsho ga nakunarimasu

Genzai omochi no gaikokujintôrokushômêsho ga tokubetsuêjûsha no kata wa 「 tokubetsuêjûshashômêsho 」 , tokubetsuêjûshaigai no kata wa 「 zairyûkâdo 」 e junji kirikaeraremasu .
Gaikokujintôrokushômêsho wa kirikaerareru made 「 tokubetsuêjûshashômêsho 」「 zairyûkâdo 」 to minasaremasu .

Gaikokujintôrokushômêsho no shinsê , kôfubasho ga kawarimashita

Tokubetsuêjûsha no kata wa , jûraidôri shiyakusho de shinsê ・ kôfu to narimasu ga , soreigai no kata ni tsuitewa nyûkokukanrikyoku deno shinsê ・ kôfu to narimashita .

tokubetsuêjûsha
nenrei

Gaikokujintôrokushômêsho no yûkôkigen

Atarashii shômêsho no shurui

Shinsê ・ kôfubasho

16sai ijô

Gaikokujintôrokushômêsho ni kisai sareta 「 jikai kakunin ( kirikae ) shinsêkikan 」 no shiki dearu tanjôbi ga

( 1 ) hêsê 24nen 7gatsu 9nichi kara hêsê 27nen 7gatsu 8nichi made no  kata⇒hêsê 27nen 7gatsu 8nichi made

( 2 ) hêsê 27nen 7gatsu 9nichi ikô no kata⇒ 「 jikai kakunin ( kirikae ) shinsêkikan 」 no shiki dearu tanjôbi made

Tokubetsuêjûshashômêsho

Shiyakusho ・ shiminka

16sai miman

16sai no tanjôbi made

Tokubetsuêjûshashômêsho

Shiyakusho ・ shiminka

 

êjûsha
nenrei Gaikokujintôrokushômêsho no yûkôkigen Atarashiishômêsho no shurui Shinsê ・ kôfubasho
16sai ijô Hêsê 27nen 7gatsu 8nichi made Zairyûkâdo Nyûkokukanrikyoku
16sai miman Hêsê 27nen 7gatsu 8nichi ka 16sai no tanjôbi no izureka hayai hi made Zairyûkâdo Nyûkokukanrikyoku

 

jôkiigai
nenrei Gaikokujintôrokushômêsho no yûkôkigen Atarashii shômêsho no shurui Shinsê ・ kôfubasho
16sai ijô Zairyûkikan no manryôbi made Zairyûkâdo Nyûkokukanrikyoku
16sai miman Zairyûkikan no manryôbi ka 16sai no tanjôbi no izureka hayai hi made Zairyûkâdo Nyûkokukanrikyoku

 

「 gaikokujintôrokugenpyôkisaijikôshômêsho 」 wa hakkô dekinaku narimashita

Hêsê 24nen 7gatsu 9nichi ikô wa gaikokujinjûmin no minasama ni tsuite mo jûminhyô ni ikô shita tame , gaikokujintôrokugenpyôkisaijikôshômêsho no hakkô ga dekinaku narimashita . Nao , 「 jûminhyô no utsushi 」 niwa , gaikokujintôrokugenpyô ni kisai sareteita kako no kyojûchi ・ shimei nado no rireki wa kisai sarete imasen . Gaikokujintôrokugenpyô ni kisai sareteita naiyô no etsuran ya utsushi ga hitsuyô na bâi wa , Hômushôhishokakojinjôhôhogogakari ni kaijisêkyû o shite kudasai . Yûsô de no kaijisêkyû mo kanô desu . Kaijihôhô nado wa , Hômushôhômupêji o goran kudasai .

Hômushôhômupêji

Kuwashiku wa sômushô , Hômushôhômupêji wo goran kudasai

sômushôhômupêji

Gaikokujinjûmin ni kakaru jûminkihondaichôsêdo ni tsuite

gaikokujinjûmin no jûminkihondaichôsêdo heno ikô ni tsuite no shûchiyô rifuret

Nihongo Japanese(PDF:2.8MB)

Êgo English(PDF:2.4MB)

Chûgokugo ( kantaiji )(PDF:3.1MB)

Chûgokugo ( hanataiji )(PDF:3.2MB)

Kankokugo(PDF:3.1MB)

Supeingo Español(PDF:2.6MB)

Porutogarugo Português(PDF:2.6MB)

Hômushônyûkokukanrikyokuhômupêji

Atarashî zairyûkanrisêdo ga start!

Tokubetsuêjûsha no sêdo ga kawarimasu !

お問い合わせ
市民課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-824-1181(代表)
ファックス:072-825-2631
メールフォームによるお問い合わせ

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

更新日:2013年11月29日